تبلیغات
❤❤ بوسه روی ماه❤❤ - عشق چیست؟!
تاریخ : پنجشنبه 24 فروردین 1391 | 11:10 ب.ظ | نویسنده : ayda

1.عشق ورزیدنی نیست،یاد گرفتنیه

2.عشق درد نیست،درمانه

3.عشق حق زندگی برای همه ست

4.عشق آزمایش الهیه

5.عشق دیوانگی نیست،منطقه

6.عشق رشد و بلوغه

7.عشق بقاست

8.عشق نیاز نیست،بی نیازیه

9.عشق پناه نمیده،پناه میخواد

10.عشق فریبه طبیعته

11.عشق خطای تمایز افراده

12.عشق تكراره

 سماقساخت فلش مدیا پلیر