❤❤ بوسه روی ماه❤❤ من مدیر این وبلاگ یعنی دخمل شیطون هستم . امیدوارم لحظات خوبی رو در این وبلاگ داشته باشین و نظر هم یادتون نره . بیوگرافی من : اینم بیوگرافی من به دلیل در خواست دوستان ........ تو بیمارستان به دنیا آمدم از بچگی بزرگ شدم چند سال سن دارم تو دوران کودکیم بچه بودم با رفیقام دوست شدم تو خونمون زندگی میکنم بعضی شبا که میخوابم خواب میبینم و تاحالا نمردم❀ http://lovelygirladmh.mihanblog.com 2020-07-05T14:26:10+01:00 text/html 2013-07-26T13:38:11+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda سوپراااااایز http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/128 <div align="center"><font size="3">سلام دوستان من برگشتم....خوبین؟خوشین؟وای ک دلم برا وبلاگو دوستای وبلاگیم چقدر تنگ شده بود</font><br><font size="3">میدونم از دستم شاکی هستین ولی به خدا این آخر سالی سرم خیلی شلوغ بود....حوصله آپ کردن نداشتم</font><br><br><font size="3">از دوستایه گلم خیییییلییییییییی خیییییییییلیییییییی ممنون....بعضیا با کامنتاشون دلگرمی دادن بهم...واقعا دستشون درد نکنه</font><br><font size="3">این چند ماهی که نبودمو جبران میکنم ایشالا تو 1 فرصت مناسب....فقط اینو بگم که ترکوندیم آخر سالو.....همشو مو به مو مینویسم</font><br><font size="3">بازم ممنون....با وجود اینکه نبودم و به وباتون سر نمیزدم بعضی از دوستان لطف کردنو اومدن سراغمو گرفتن....دستشون طلا</font><br><br></div><div align="center"><font size="3">فعلا با اجازتون من میرم تا بعدن تو 1 فرصت مناسب بیام و کلی آپ کنم براتون</font><br></div> text/html 2013-03-01T10:08:17+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda هرکی کامنت نزاره...... http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/127 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">توجه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>! </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">توجه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<br> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> .<br> .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> .<br> .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">از توجه شما متشکریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>! :))))))</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">.........................................................................................</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">یكی از بربریام اینه یه روز ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺸﻢ؛<br> ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ:<br> ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﮋﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ!<br> ﻣﮕﺎﻥ!!<br> ﺳﺮﺕ ﺭﻭ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ!ﻣﮕﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺪﺍﺭﻱ!؟<br> ... ﻣﺎﮐﺴﻴﻤﺎﻱ ﻣﺸﮑﻲ<br> ﺷﻴﻄﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﻱ ﻗﺸﻨﮕﻲ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻱ!؟<br> 206 ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺭ<br> ﺁﻫﻨﮕﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺪﻳﻤﻴﻪ...ﻋﻮﺿﺶ ﮐﻦ...<br> ﺑﻨـــــــــــﺰ ﻣﺸﮑﻲ<br> ﺑﻨﻨﻨﻨﻨﻨﻨﺰ...<br> پسته میخوریو ﻓﺨﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﻲ!!؟؟؟<br> ﺑﺰﻥ بغل كصافت</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">.................................................................</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">غضنفر خواب می بینه که روزقیامت شده. می گن هر کسی یه آدم خوب همراه</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">خودش بیاره می ره بهشت. اولییه شهید میاره، می ره بهشت. دومی یه جانباز میاره،</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">می ره بهشت. غضنفر یه فرغون خالی دستش می گیره میاد.ازش می پرسن این چیه؟</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">می گه برید کنار، توش مفقود الاثر خوابیده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">...............................................................................................</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">امروز رفتم تن ماهی خریدم ٦٥٠٠ تومن</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">فکر کنم تن پری دریایی باشه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>! :))))))))</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">..............................................................................................</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">دیشب سوار پورشه ام شده بودم و تو خیابون دور میزدم یهو یکی پرید جلوم تا خواستم ترمز کنم پام گرفت به لحاف پاره شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!!!:))</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">...............................................................................................</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">زمان شاه وقتی میخواستن تلگراف بزنن بابت هر کلمه مقداری پول حساب می شود.اما اسم ماه های سال مجانی بود و پولی بابته این کلمات حساب نمی شود.اصفهانیه اون زمان تیر میخوره بد میخواد به زنش تلگراف بزنه که بگه تیر خورده. حالا متن تلگراف رو داشته باش</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">آذر ِ مهر آبان،بهمن تیر خرداد آ مرداد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :|</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">............................................................................................</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">غضنفر میره انجمن اهدای عضو</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">جو گیر میشه و همه رو تیک میزنه</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">بعد از مرگش</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">به خانواده اش یه شلوار کردی گشاد و یه مشت سبیل تحویل میدن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">............................................................................................</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">یه بار واسم نامه رسید بعد نامه رو باز کردم و هرچی منتظر شدم مثل تو فیلما نویسنده ی نامه با صدای خودش نامه رو واسم بخونه نخوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :|<br> <br> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">لحظه ی سختی بود تمام باورهام فروریخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :|</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">...........................................................................................</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="usercontent"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">میگن تو جهنم یه سرى دود هست هر چى میری توش محو نمیشى</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> </span><span class="usercontent"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">تازه افقم نداره</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><br> </span><span class="usercontent"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">خخخخخخخ</span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">.........................................................................................</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="usercontent"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">کاربرد از آسانسو در فیلم های ایرانی</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="usercontent"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><br> <span class="usercontent">.</span><br> <span class="usercontent">.</span><br> <span class="usercontent">.</span><br> <span class="usercontent">.</span><br> <span class="usercontent">.</span><br> <span class="usercontent">.</span><br> <span class="usercontent">.</span><br> <span class="usercontent">.</span><br> <span class="usercontent">.</span><br> <span class="textexposedshow">.</span><br> <span class="textexposedshow">.</span><br> </span><span class="textexposedshow"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">یارو باعجله میره سمت آسانسور و فقط دکمشو میزنه بعد از پله ها میره بالا</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="textexposedshow"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!!!!!!!</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> text/html 2013-02-22T14:34:39+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda عاغا بیا بخون ببین http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/126 <font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">بالاخره تلصم این نتمون شکست 2 هفته بود نتم قطع شده بود....میخواستم برم از نت افق استفاده کنم دیدم فرداش نتم وصل شد(همارا سیستم غیرتی شد)</span><br style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">عزیزان ، جونم براتون بگه که در این مدت زمانی که پیشتون نبودم چه بلاهایی که سرشون نیاوردیم و چه عذاب الهون هایی که ما تحمل نکردیم</span><br><font size="6">..................................................................</font><br><span style="color: rgb(0, 153, 0);">زنگ زبان فارسی بود معلممون با اعصاب داغون اومد کلاس......از همون اول گیر داه بود به ما 3 تا طفل معصوم(من و دوستم پریا و شیوا)</span><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">اول از همه جاهامونو عوض کرد....گفت شما نباید بشینین جلو پنجره اینجوری حواستون بیرونه......مام پاشدیم صندلیامونو تا آخرین حد ممکن چسبوندیم به ردیف بغلیمون.....در حدی که برا تکون دادن دستامون جا نبود.......بعدش شروع کردیم به چک و چونه زدن که نخیر شما به ما تو هین کردی و از این حرفا.....</span><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">جلسه ی قبلمون هم قرار بود اولیای دوتا از دوستام به علت شلوغ کاری بچه شون مشرف به مدرسه ی نورانی ما بشن...که اونم افتخار نداده بودن بیان....دبیرمون نماینده ی کلاسو فرستاد تا بره به اولیاهاشون زنگ بزنه و بهشون مژده بده.....بعده چند مین در زده شد و نماینده اومد کلاس...همین که از در میومد تو بلند گفتم برجااااااااااااااااااااااااااا.....دبیرمن کفری بود کفری تر شد.......نماینده کلاس هم خبر آورد که ناظممون امر کرده اسماشونو دبیرمون بنویسه تا به حسابشون رسیدگی بشه....دبیرمون شروع کرد به نوشتن اسما....یهو دیدم نماینده که پیش دبیرمون وایساده بود داره چشم و ابروشو واسه من بازی میده...منم با چشم و ابروم پرسیدم چی میگی دیوونه؟!اونم با همین حالت جواب داد که اسم ما 3تام ردیف کاغذ شده...."خانوم اسمای مارو هم نوشتین؟!!!!!!!!!!"..."بله".......عه! خانوم چرا؟!"</span><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">خلاصه این شد که اسمای مام رفت دفتر معاونت....پریا که رنگ به رو نداشت کلی ترسیده بود....منو شیوام که بدتر بودیم بدتره تر تر شدیم......من فکر میکردم اخراج بشیم دیدم نه بابا اونا روشون سفت تر از ماس حالا حالاها اخراجمون نمیکنن</span><br><font size="6">.............................................................</font><br><span style="color: rgb(153, 51, 0);">زنگ دین و زندگی بود اونقدر فک زدیم که داد معلم در اومد......چیرا حرف میزنین؟!نمیخوای درسو گوش کنی برو بیرون تا دلت میخواد حرف بزن......فکرت هرجاست پاشو برو اونجااااااااا.....یهو شیوا برگشت گفت:با اجازه خانوم بچه ها پاشین بریم دستشویی(کلاس ترکیده بود از خنده)</span><br><font size="6">..............................................................</font><br><span style="color: rgb(51, 153, 153);">بعده ماجرای زنگ زبان فارسیمون فرداش اومدیم دیدیم پنجره هارو زنجیر کردن.......فقط 5 سانت میتونیم پنجره رو باز کنیم......تا زنگ آخر داشتیم تو کلاس کباب میشدیم......زنگ آخر دیدیم نه بابا اینجوری پیش بره باید جز غالمونو تحویله مامانامون بدن....با اجازه ی دوستان محفل منو شیوا و پریا همتمونو مضاعف کردیم و با خط کش بنده ی حقیر افتادیم به جونه زنجیرا....قشنگ پیچاشونو باز کردیم زنجیرارو در آوردیم پرت کردیم حیااط......همه شروع کردن به صلوات فرستادن</span><br style="color: rgb(51, 153, 153);"><span style="color: rgb(51, 153, 153);">فرداش راضی از کارمون اومدیم سر کلاس......نیم ساعت بعد ناظممون اومد کلاس دفتر نمره هم دستش......."دیروز کی زنجیرای پنجره هارو باز کرد؟هرکی باز کرده یا خودش پاشه بیاد بگه یا شما بگین".....سکوت....."اگه نگین کی باز کرده از انظباط کل کلاس 1 نره کم میشه"......بازم سکوت.....خخخخخ دید ما همش سکوت کردیم ضایع شد رفت....تو این گیرو دار بچه ها هی برمیگشتن ما 3 تارو نگاه میکرن میخندیدن(خیلی بدم میاد از این کار)چشم غره رفتم بهشون که حسابتونو میرسم....بعده رفتن ناظم خطاب به بچه ها فرمودم که اگه کسی میخواد بره بگه ، اول به ما بگه که خودمون بریم بگیم اینجوری بهتره.....دم دوستامونم گرم گفتن نه ما هیچکودوم نمیگیم به خاطر 1 نمره انظباط دوستامونو خراب نمیکنیم.....</span><br style="color: rgb(51, 153, 153);"><span style="color: rgb(51, 153, 153);">فرداش اومدیم دیدیم ای بابا اینا دیگه کین؟!....پنجره هارو پلمب کردن.....دیگه کاری از دستمون بر نیومد....تا اینکه 2 روز پیش دوستای انیمیشنمون زحمت کشیدن و اونارو شکستن.....باز ناظم اومد سراغمون اینبار دیگه کار ما نبود....فرستادیم سر انیمیشنا.......حالا هم قراره چسب آهن بیارن بزنن به پنجره ها...حال میکنید دیگه....اگه بازم پنجره هارو باز کنیم مدرسمونو عوض میکنن(خخخخخخخخخخخخخ)</span><br><font size="6"><span style="font-family: wingdings;">.....................................................</span></font><br><span style="color: rgb(255, 102, 0);">امتحان دین و زندگی داشتیم.....من پشت سر پریا نشسته بودم....شیوام پشته سر من نشسته بود....منم کلی تقلب نوشته بودم....پریاو شیوا هم رو تقلبای من حساب باز کرده بودنو زحمت کشیده بودن و درس نخونده بودن..حداقل من 1 درس خونده بودم بقیه رو تقلب نوشته بودم.....عاغا امتحان شروع شد اول من مینوشتم بعد میدادم پریا....بعدشم میدادم شیوا مینوشت....تا اینکه دبیرمون شک کردو پاشد تو کلاس راهپیمایی....واسه همین منم دیر دیر سوالارو مینوشتم.....کاغذارو هم گذاشته بودم تو جیب سوشرتم......سوشرتمم انداخته بودم پشت میز پریا......وسط نوشتن دیدم پریا پاشده ورقه شو ببره بده... اکثر سوالاروهم ننوشته بود....دستشو گرفتم نشوندمش تو صندلیش گفتم وایسا تقلب بدم....دستمو کردم تو جیبمو 1 کاغذ که اصلن نگا نکردم ببینم چیه درآوردم دادم بهش....دیدم پریا ابروهاشو حالت سوالی کرده.....گفتم ده چرا وایسادی بنویس دیگه....برگشنه میگه اینو بنویسم.......دیگخ داشتم زمین و غاظ میگرفتم....دستش پول 2000 بود.....نگو به جا تقلب از تو جیبم پول درآوردم دادم بهش.......بیچاره جا زده بود.....بعده امتحان میگه:حالا من گفتم منظورش چیه اینو داده بهم؟یعنی جواب کودوم سوال میتونه باشه؟!</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">بعله دیگه ما 1 همچین آدمی هستیم</span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حححضور ذهن بنده تا اینجا اجازه نوشتن داد</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">انشاالله دفعات بعد حضور ذهن اجازه ی بیشتری برای نوشتن خواهد داد</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دست علی یارتان خدا نگهدارتان تو قلب ما میمونه امید دیدارتان</span><br><br></font> text/html 2013-02-13T15:43:22+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda :دیییییییییییی http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/125 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: xx-large; "><font class="Apple-style-span" color="#cc0000" face="impact">ولین تویی مبارک</font></span></div> text/html 2013-01-29T09:38:22+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda جالبه نه؟ http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/124 <font style="color: rgb(102, 102, 204);" size="3">دی</font><font size="3"><span style="color: rgb(102, 102, 204);">روز نشستم خونه بیکار بعد از چند مین تفکر عمیق 1 جرقه تو ذهنم زده شد(1 روش جدید برای مردم آزاری)</span><br style="color: rgb(102, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 102, 204);">واقعا این ذهن و تفکره که ما داریم؟</span><br style="color: rgb(102, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 102, 204);">بچه ی مردم میشینه تفکر عمیق میکنه جاذبه ی زمین رو کشف میکنه،برق رو کشف میکنه مام میشینیم مردم آزاری کشف میکنیم((جلل خالق))))</span><br><br>........................................................<br><br><span style="color: rgb(0, 102, 0);">اولای شروع مدرسه ها بود با چند تا از سوم های همکارمون بدجوری دعوامون شد....از اون روز به بعد دیگه سایه های همدیگرو با تیر میزنیم...اگه خدایی نکرده خدایی نکرده اتفاقی از کنار هم رد بشیم که دیگه واویلا........</span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">چند روز پیش تو کلاس نشسته بودیم که دوستم ورقه ی یکی از همون سوما رو پیدا کرد....ورقه ی عربی بود که ایشونم با افتخار 0.5 گرفته بودن منظور ، از 20 نمره 0.5 نمره گرفته بودن....همین موقع بود که باز 1 جرقه از اون جرقه ها تو ذهنم زده شد....1 ایده ی بسی جالب....</span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">تو سالن طبقه ی اولمون 1 پورتن داریم که بهش پورتن نخبگان میگن......درست بغل پورتن نخبگان دفتر معاونتمون هست......اون یکی سمتش هم کلاس سوما بود...درست روبروی پورتن دوربین مدرسه در حال تماشای ما بود..</span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">کمی صبر کردیم بعد که سالن خلوت شد یکی از شریک جرمام 1 تیکه نوار چسب آورد......جاسازی کردیم روی ورقه مذکور.....در عرض یک ثانیه ورقه رو چسبوندیم روی پورتن و عرضم به خدمتتون 2 تا پا داشتیم دو تا دیگه قرض گرفتیم و فرار کردیم</span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">زنگ بعدی اومدیم به شاهکارمون سر بزنیم که دیدیم مدیر مدرسه وایساده جلو پورتن و داره ورقه ای که ما چسبونده بودیم رو نگا میکنه.......بعد که نمره ی ورقه رو دید.....به حالت تاسف سرشو تکون داد رفت......با این کارش دلم خنک شد.......باز ورقه همون جا موند.....بالاخره تا زنگ اخر برقرار بود.....زنگ اخر رفتیم دیدیدم که برش داشتن</span><br style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">هنوزم که هنوزه گند کارمون در نیومده(ههههههههههههههههههه)</span><br><br>.....................................................<br><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دیروز مدرسه رو به فساد مطلق کشیده بودیم</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">زنگ آخر معلما جلسه داشتن</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">رفتیم سالن آمفی تئاتر ......دوم های گرافیکمون هم اومدن</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">چه کاررهایی که نکردیم.......بچه ها از بس خندیده بودن اشک از چشاشون میومد.....بعضی هام که دیگه مورد اورژانسی بودن</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">کلی بزن و بکوب و برقص.......خداییش خیلی حال کردیم</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">کم کم سوما داشتن وارد محفل نورانی ما میشدن که بدو بدو رفتم فراریشون دادم</span><br>..................................................<br><br style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">آخر زنگ از معلممون میپرسم:خانوم جلسه ی بعد میپرسین؟</span><br style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">برگشته میگه: نه جک میارم جک بگیم بخندیم</span><br style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">میگم آخه چرا شیطون واسه آدم سجده نکرد!!!!!!!!!!!</span></font><br><br><br> text/html 2013-01-16T17:36:53+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda بازم اخراج نشدیم http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/123 <font size="3"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);" size="4"><span style="font-size: 9pt; line-height: 200%; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" lang="FA">بهترین سلام تقدیم به کسی که معرفتش دریاست و همیشه به یاد ماست</span></font></font><img alt="" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/friaresmilley.gif" border="0" height="46" width="54"><font size="3"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);" size="4"><span style="font-size: 9pt; line-height: 200%; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" lang="FA"></span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 0, 204);">با معرفت خوشی؟!چه خبرا؟!آاستفهام انکاریه ها)من همیشه تو همه ی پستام این سوالو میپرسم ولی نمیدونم چرا کسی جوابشو نمیده</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 0, 204);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 0, 204);">جاتون خالی این هفته کلا هفته ی خوب و پر خطری بود....کلی بهمون خش گذشت.....از بس دبیرامونو کفری کردیم که فکر نمیکردم آخر هفته اخراج نشده برگردیم خونه......حالا یکی از دبیرامونو از بس دغ دادیم قهر کرد رفت(ههههههههههههه)</span></font><img src="http://s16.rimg.info/044aaa9d0f88984aacf6924242c2273d.gif" alt=""><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 0, 204);"></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 102, 51);">صبح رفتیم پیش بابای مدرسه گفتیم بره از بیرون مدرسه واسمون کافی میکس بگیره بیاره.....اومده میگه:چی چی بگیرم؟!کافی نت؟!(نههههههههه گیم نت بگیر)</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 102, 51);">گفتیم نه ک ا ف ی م ی ک س همون قهوه آماده......برگشته میگه آهان از این کتابفروشی بغل مدرسه بگیرم دیگه..........</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 102, 51);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 102, 51);">میگم یعنی آلود گی هوا تا این حد اثر منفی داره؟1خداجون قربونت برم نه اینکه خوب بودن بدتر هم شدن!!!!!!!!!!!!!هعییییییی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">.........................................................</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">امروز زنگ آخر بازم دبیر زبان فارسیمون(الهی قربون جنبه ی درونیش بشم.)اومد.......بعد کلی وقت گذرونی قرار شد که 1 درس بهمون تدریس کنه بعد بشینیم با هم فک بزنیم به شرطی که ساکت باشیمو به درس گوش بدیم.....مام با کمال کم رویی گفتیم چششششششششششششم(دروغ که حناق نیست)</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 153, 0);">تدریس شروع شد...وسطای درس دیدیم معلممون هنگید..."فلانی پاشو آدامستو بنداز بیرون"(با یکی از دوستامون بود)....از جام پاشدمو گفتم بچه ها پاشین بریم...تو جیبم 1 بسته ادامس برا روز مبادا یعنی این روزا نگه داشته بودم.....درآوردمو بین بچه ها جلو چشم معلم پخش کردم....هرکی پا میشد آدامسو میزاشت دهنش 1 فک میجویید بعد مینداخت آشغال....بیشتر از نصف کلاس همین کارو انجام دادن....دبیرمون بیچاره هاج و واج با تمام قدرت عاجزانه منو نگاه میکرد(دلم براش کباب غاز شد)</span></font><img src="http://s3.rimg.info/6249c95f600dc6352b09be242cad8823.gif" alt=""><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 153, 0);">منم که دیگه از خنده غش کرده بودم بیشتر حرصش میداد.....</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);">بعده این ماجرا یکی از دوستامونو از مدیریت صدا کردن...پاشد رفت....برگشتنی وقتی درو باز کرد یکی از بچه های ردیف آخر با صدای بلند گفت برپااااااااااااااااااااا</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);">همه باهم پاشدیم وقتی اون نشست سر جاش مام نشستیم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">بعهده اونا معلممون راجع به درسمون 1 کلمه گفت....گفت باید بخشش کنین این کلمه رو(کلمه ی هنرستان)شروع کردیم به بخش کردن این کلمه:</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">" ه/ن/ر/س/ت/ا/ن&nbsp;&nbsp; ج ب م&nbsp; خ&nbsp; د&nbsp; ل .........</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">این درست شکل معلممونه </span><img style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" src="http://www.pic4ever.com/images/20.gif" border="0" height="24" width="26"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 153, 255);">با هر پارازیتی که من مینداختم بچه ها میخندیدن.......منم با وجود ترسیدن بازم کوتاه نمیومدمو ادامه میدادم....از نگاه های معلم فهمیدم که الانه که بگه ایدا بیروووووووووووووووووووووووووووووووووون(آخ که چه حلی میدهههههههههههه)</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 153, 255);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 153, 255);">هنوز درس تموم نشده بود که یکی از بچه ها پچ پچ میکرد....."عاطفه فلانی* ؟"(دبیرمون بود).......اونم گفت بله....منم گفتم به بخش اتاق عمل</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);">کلا تو مدرسه معروف شدیم.....متخصص دغ دادن...حرص دادن داخلی...تو این امر بچه هارو اغفال میکنم....اونروز یکی از کلاسای حسابداریمونو اغفال کردم....اونام رفته بودن درست تو درس ریاضی اغفال شده بودن...معلم ریاضی هم قهر کرده بود...رفته بود...تا 3 جلسه کلاسشون نمیاد</span></font><img src="http://s15.rimg.info/a7129fc3151205616e82fc80d514dce8.gif" alt=""><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"></span><br><br><span style="color: rgb(51, 153, 153);">اوف اوف.....زیاد حرفبخشید اگه سرتونو به درد آوردم</span><br style="color: rgb(51, 153, 153);"><span style="color: rgb(51, 153, 153);">راستی نظرسنجی جدید یادتون نره</span><br style="color: rgb(51, 153, 153);"><span style="color: rgb(51, 153, 153);">مواظب خودتون باشین</span><br style="color: rgb(51, 153, 153);"><span style="color: rgb(51, 153, 153);">بای بای بای</span></font><img alt="" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/mistlsmile.gif" border="0" height="35" width="38"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 153, 153);"></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><br> text/html 2013-01-08T17:31:27+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda دختر شایسته ی جهان http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/122 <div style="text-align: center;"><br><br><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="4"><br><span style="color: rgb(204, 153, 51);">بچه ها دخترای شایسته ی 2012 رو دیده بودین؟!</span><br>آره دیگه اینا دخترای شایسته ی سال 2012 هستن<br><span style="color: rgb(0, 204, 204);">اصلا چه وعض باحالی شدهههههههههه</span></font><br><br><br><br><br><img src="http://irannaz.com/user_files/image/image43/0.544723001329767800_irannaz_com.jpg" alt="روزی که دیگر هیچ مانکنی در دنیا نبود! (طنز تصویری) ، www.irannaz.com" title="روزی که دیگر هیچ مانکنی در دنیا نبود! (طنز تصویری) ، www.irannaz.com" style="width: 458px; height: 319px;"></div> text/html 2013-01-08T16:44:28+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda نتایج نظرسنجی http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/121 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 0);">سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااام به توان 100</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 0);">خوبیییییییییییییییییییییین؟آخ که دلم واسه وبو دوستای وبلاگیم 1 ذره شده بود</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 204);">همین 2 روز پیش امتحانامونو تموم کردیم(جییییغ دست هورااااااااااااااااااااااااااااااا)</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 204);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 204);">در عرض 2 هفته همه ی امتحانامونو دادیم تموم شد....حظ میکنین دیگه!؟ینی 1 روزم فرصت مطالعه نداشتیم....خداییش پدرمون در اومد</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 204);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 204);">چه خبر از شماها؟!</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 153, 0);">میبینم این چند روز که پست جدید نزاشتم و به وباتون سر نزدم همه شاکی شدن.....شرمنده به خدا (عذرم موجه هست)</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 153, 0);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 153, 0);">الانم که دارم آپ میکنم به خاطر روی گل شماهاست...والا سوژه ی باحالی در کار نیس.....فعلا تا حدودی کارمونو متوقف کردیم تا نمره هامونو رد کنن بعدا 4 دست و پا در خدمت همه ی معلمای گلمون هستیم</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);">اگه یادتون باشه بغل وب 1 زمان هایی 1 نظرسنجی داشتم،اینم نتایج همون نظرسنجی</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);">به نظرت پسرا بیشتر دروغ میگن یا دخترا؟!(دروغ که حناق نیس)</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);">خوشبختانه یا بهتره بگم متاسفانه دخترا با 7 رای بر پسرا&nbsp; که با 15 رای آبرو واسمون نزاشتن،پیروز شدن(به افتخار دختر خانومای خوشگلللللللللللل)</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 51, 204);">نتایج نظرسنجی رو هم فعال کردم میتونین خودتون مشرف بشین و با چشای خودتون ببینید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 102, 255);">با عقل و منطق بیشینید تفکر کنید و علت اینکه پسرا چرا بیشتر از دخترا رای آوردن رو تو نظرات برام بگید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 102, 255);">حالا نوبته 1 نظرسنجی دیگه هس</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 102, 255);">ممنون میشم نظرتونو تیک بزنید و تاییدش کنید...کار زیاد سختی نیست ها!!!!!!!!!!میتونید امتحانش کنید مجانیه</span></font><br> text/html 2012-12-19T18:05:36+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda شسلام http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/120 <font size="3"><span style="color: rgb(255, 153, 0);">شلااااااااااااااااااام شلاااااااااااااااااااام شلام 100 تا شلام</span></font><img src="http://s19.rimg.info/617c77d1e2fe9a7a2fb2e107bac626bb.gif" border="0"><font size="3"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"></span><br style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);">خوب هستین؟خانواده خوبن؟!چه خبرا؟!زندگی خوش میگذره؟!</span></font><font size="3"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"></span><br style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);">راستی شب یلداتون پیشاپیش مبالک</span><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);">جوجه هاتونو شمردین؟چن تا جوجه دارین؟!من که جوجه ندالم عوضش تا دلتون بخواد گاو و گوسفند دارم(:دیییییییییییی)</span></font><img src="http://s19.rimg.info/a4dc46b0bc54bcd81b03219712621abc.gif" border="0"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"></span><br><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">با یه شیطونی درد سر ساز اومدم...ولی اینبار شیطونیم 1 خورده با شیطونی پستای قبلی فرق داره ...</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">بقیه مطلبو بخونید متوجه میشین</span><br><br style="color: rgb(204, 51, 204);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);">امروز عصر بعد از این که از کلاس زبان برگشتم خونه 1 راست رفتم خونه عموم اینا......1پسر عمو دارم هم سن خودم....اونم فردی مثه خودمه.....وفتی پیش هم باشیم خونه رو رو سرمون خراب میکنیم</span><br style="color: rgb(204, 51, 204);"><br style="color: rgb(204, 51, 204);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);">من که رسیدم خونشون نیم ساعت بعدش پسرعموم کلاس داشت و باید میرفت....گوشیشو داد دست من تا آهنگای جدید مرتضی پاشایی رو گوش کنم</span><br><span style="color: rgb(153, 102, 51);">کمی از آهنگاشو گوش کردم.....بعد وقتی دیدم سر پسر عموم گرمه و دار ه حاضر میشه که بره.....گوشیشو برداشتمو بدو رفتم خونه خودمون</span><br style="color: rgb(153, 102, 51);"><span style="color: rgb(153, 102, 51);">گوشیشو موقع اومدن تو راه پله ها گذاشتم روی دیوار درست جلو چشم....بعد از 5 مین دیدم با کله اومد تو خونه که زود باش گوشیمو بده....تو دستش هم 1 کیسه زباله پر بود.....منم گفتم بگردو پیدا کن...چند جایی رو گشت ولی موفق به پیدا کردنه گوشیش نشد....خلاصه تهدید کرد که اگه گوشیمو ندی کیسه زباله رو رو سرت خالی میکنم.....گفتم:آره جونه خودت...منم همیجوری وامیستمو نگات میکنم؟!!!!</span><br><br><span style="color: rgb(255, 102, 102);">حساب کار دستش اومد....کمی اومد نزدیکتر و یهو کیسه زباله رو چسبوند&nbsp; بهم</span><br style="color: rgb(255, 102, 102);"><br style="color: rgb(255, 102, 102);"><span style="color: rgb(255, 102, 102);">جیغ زدم و فرار کردم....حالا اون بدو من بدو....کمی بعد وقتی خسته شد رفت .... رفتم تو ایوون خونه با چند جفت کفش و دمپایی تا وقتی از در پایینی اومد بیرون کفش بارونش کنم...</span><br><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">..تو هوای سرد 2-3 مینی وایسادم همین که اومد بیرون شروع کردم به پرتاب کفشا و دمپایی های بی زبون</span><br style="color: rgb(255, 204, 0);"><span style="color: rgb(255, 204, 0);">یکی من پرت میکردم یکی اون ... خلاصه یکی من پرت کردم خم شد یکی از دمپاییایی رو که من براش پرت کرده بودمو برداشت نشانه گرفت</span></font><img src="http://www.kolobok.us/smiles/artists/laie/Laie_4.gif"><font size="3"><span style="color: rgb(255, 204, 0);"> بعد که خواست پرت کنه من زدم به چاک...رفتم تو و همین که خواستم درو پشت سرم ببندم ....چشتون روز بد نبینه...دیدم یک جفت دمپایی با مقداری شیشه ناقابل پوکید رو دست و صورتم</span><br style="color: rgb(255, 204, 0);"><span style="color: rgb(255, 204, 0);">جیغ زدمو خودمو کشیدم کنار</span><br><br><span style="color: rgb(0, 153, 0);">حالا هم خندم گرفته هم اینکه شیشه دست و صورتمو بریده و داره خون میاد</span><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">سمت راست صورتم و دست راستم رو شیشه زخم سطحی کرده بود ولی خوب دیگه از همین زخمای سطحی کلی خون اومد</span><br style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;پسر عموم اومد....وقتی منو تو اون وضع با دستمالای خونی دید ترسید...در عوض کلی معذرت خواهی کرد و رفت</span></font><img src="http://www.kolobok.us/smiles/artists/vishenka/l_daisy.gif"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"></span><br><br style="color: rgb(153, 153, 153);"><span style="color: rgb(102, 102, 102);">شب بابابم اومد و موضوع رو بهش گفتم....فکر کردم الانه که بساط آیه یاسین وا بشه ...دیدم نه داره میخنده(ایول بابای خودمووووووووووووو)</span><br style="color: rgb(102, 102, 102);"><br style="color: rgb(102, 102, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 102);">خلاشههههههههههههههه اینم خاطره ای ماندگار شد برامون...کلی خندیدیم 2-3 تا عکس یادگاری هم از درو شیشه ها و دمپایی های ولو تو حیاطو زخم دستام گرفتم تا وقتی بزرگتر شدیم نگاه کنیم و بخندیم</span><br style="color: rgb(102, 102, 102);"><br style="color: rgb(102, 102, 102);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حظ کردین دیگه؟!!!</span><br><span style="color: rgb(102, 102, 204);">شوخیای منو پسر عموم همیشه درد سر سازه</span><br style="color: rgb(102, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 102, 204);">چند باری موقع شوخی باهاش انگشتای دستم در رفته یا شکسته...از پله ها سرازیر شدم پایین و کلی بلاهای دیگه که الان حضور ذهن ندارم براتون بگم</span><br><br><span style="color: rgb(0, 204, 204);">ممنون که پستو تا آخرش خوندین</span></font><img src="http://s19.rimg.info/11cf590024d875e8a86b8004a38889e8.gif" border="0"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 204, 204);"></span><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><span style="color: rgb(0, 204, 204);">فدای همتون</span></font><img src="http://kolobok.us/smiles/artists/connie/connie_49.gif"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 204, 204);"></span><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><span style="color: rgb(0, 204, 204);">کاری باری؟!</span><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><br style="color: rgb(0, 204, 204);"><span style="color: rgb(0, 204, 204);">پس فعلا خدافظ</span></font><img src="http://dl6.glitter-graphics.net/pub/2247/2247626mirj8lno7u.gif"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 204, 204);"></span><br><br></font> text/html 2012-12-13T12:47:53+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrror http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/119 <div style="text-align: center; color: rgb(102, 51, 255);"><font size="4">اصلا شور و انگیزه ی آپ ندارم </font><br><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="4">همش میخوام آپ کنما ولی جمله ها جور در نمیان</font><br><font style="color: rgb(255, 153, 255);" size="4">به نظرم مخم هنگ کرده</font><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4">به خوبی خودتون اینبارو ببخشید</font><br></div> text/html 2012-12-05T12:44:55+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda بدو بیا بازم شیطونی http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/118 <font size="3"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="5">پخخخخخخخخخخخخخخخ</font></font><img alt="" src="http://www.pic4ever.com/images/hexer.gif" border="0" height="42" width="63"><font size="3"><br><span style="color: rgb(204, 102, 204);">نترسین نترسین منم</span></font><img src="http://www.iran-forum.ir/smile/images/Ghelyon.gif" alt="" border="0" height="32" width="45"><font size="3"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span><br style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">سلام به روی ماهتون</span><br style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">خوبین؟چطورین؟!من که خوبمممممممممممم توپ توپ اومدم آپ کنم شمام حالشو ببرین</span><br style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">اولش اینو بگم که از هفته ی بعد ینی شنبه ای که پیش رو داریم میان ترمامون شروع میشه و باید حسابی حواسم جمع درس باشه بنابراین اگه احیانا آپ کردین نیومدم...ناراحت نشین ....غیبتم موجه هس</span></font><img src="http://s17.rimg.info/82afd06327a0cdd3e517d2807c6d833b.gif" border="0"><font size="3"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span><br>خب حالا آپمون:<br><br><span style="color: rgb(102, 102, 102);">سراسر این هفته که دیگه نمیتونم تووصیفش کنم...هر معلمی میومد ضد حال میزد میرفت(ای نامردا حسابتونو میرسم)</span><br style="color: rgb(102, 102, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 102);">مخصوصا روز 2 شن به......ولی اشکالی نداره عوض این 4 روزو امروز در آوردم</span></font><img src="http://s16.rimg.info/1047a06702c88f0ecb022210daf986b4.gif" border="0"><font size="3"><span style="color: rgb(102, 102, 102);"></span><br><span style="color: rgb(51, 204, 0);">3 ساعت اول که کلا طراحی داشتیم و کارگاه بودیم...30 مین آخر زنگ سوم بیکار بودیم.....همینجور دور هم نشسته بودیم</span></font><img alt="" src="http://www.pic4ever.com/images/mocantina.gif" border="0" height="62" width="100"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">....دیدیم یکی داره میگه</span><br style="color: rgb(51, 204, 0);"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">آخیییییییییییییی.....طفلکی چقدر نازه.....عنکبووووووووووووووووووووووووووووووت(اینو با جیغ گفت) پاشدیم همه ریختیم سر عنکبوته</span><br><span style="color: rgb(102, 51, 0);">عنکبوت که والا چه عرض کنم درست اندازه گردی کف دستم بود...هرکی 1 نظری میداد یکی میگف بکشیمش یکی میگف نه نکشیم......خلاصه منم نظر خودمو گفتم(نظره دیگه)گفتم بچه ها بیارین بهش فیکساتیو بزنیم باحال میشه ها!!!!!!!!!!!</span></font><img alt="" src="http://www.pic4ever.com/images/47b20s0.gif" border="0" height="32" width="35"><font size="3"><span style="color: rgb(102, 51, 0);">اینام که مخ تو سرشون نیس قبول کردن</span><br style="color: rgb(102, 51, 0);"><span style="color: rgb(102, 51, 0);">یکی از بچه ها رفت و فیکساتیوشو زحمت کشید و آورد....بعد تکون دادو ...پیییییییییس کرد روی عنکبوته</span><br style="color: rgb(102, 51, 0);"><span style="color: rgb(102, 51, 0);">عنکبوت بیچاره مچاله شد پاهاش چسبید بهم.....وای مرده بودیم از خنده....میخواست پاهاشو تکون بده ولی نمیتونست</span><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);">معلممونم که از ما بدتر لبو شده بود از بس خندیده بود...ما گفتیم الان فیکساتیو اثر میکنه میمیره ولی نه اینکه نمرد بلکه انرژی هم گرفت و دست و پاش باز شد</span><br style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">حالا اون میاد دنبال ما مام جیغ میکشیم میریم اونور......خلاصه بعد از کلی خندیدن....معلم با جارو عنکبوت انداخت حیاط</span><br><span style="color: rgb(102, 102, 0);">حالا زنگ آخر...مثل همیشه زبان فارسی داشتیم....معلممون اومد کلاس...از اونجاییم که صندلیامون کنار پنجره هس....1 ماشین قرمز پژو وایساده پایین روبروی پنجره ی کلاس ما هی بوق میزد...همون موقع هم ورقه های امتحان قبلیمونو اصلاح کرده پخش میکردن....من با اونا هواپیما کاغذی درست میکردم میدادم دوستم پرت میکرد بیرون....پسرام که دیدن نه بابا از ما خیری نیس و داریم دیوونه بازی در میاریم رفتن</span><br style="color: rgb(102, 102, 0);"><span style="color: rgb(102, 102, 0);">از اون طرف معلمم دید که ما داریم شلوغی میکنیم......اومد گف بی زحمت صندلیاتونو کمی بکشین اون&nbsp; طرف تر تا حواستون به کلاس باشه</span><br><span style="color: rgb(153, 102, 51);">با کماله پررویی پاشدم گفتم چرا که نه حتما.....کشیدیم همون طرفی که دبیرمون میگف......تدریس شروع شد...وقتی معلم بر میگشت تخته رو بنویسه مام کمی میرفتیم طرف پنجره</span><br style="color: rgb(153, 102, 51);"><span style="color: rgb(153, 102, 51);">نه به خاطر بیروناااااااا....به خاطر اینکه معلمو حرص بدیم....هی اون بر میگشت هی ما میکشیدیم سمت پنجره .......بچه های ردیف پشتیمون که غش کرده بودن</span><br style="color: rgb(153, 102, 51);"><span style="color: rgb(153, 102, 51);">آخر سر کشیدیم همون طرفی که دبیرمون میگف</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 153);">بازم شیطونی امون نداد 1 شعر باحال داریم که آروم آروم اونو میخوندم بچه هام میخندیدن....آخر سر معلممون کفری شد...میگه چه خبره؟چرا میخندین؟نکنه دیوونه این؟ و .........</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">سر این ماجرا کلی گیر دادیم به طفلکی دبیرمون...کلی هم خندیدیم..(جاتون خالی)......حالا حرفامون یادم نیس....یادم افتاد مینویسم بخونین</span><br><span style="color: rgb(51, 153, 153);">معلم میگه تو این مدرسه فقط کلاس دوم کامپیوتر خوب به تدریس من گوش میکنن بقیه هم که همش میحرفن......کامپیوترا فلانن....میان داوطلبانه درسو تدریس میکنن خودشون....درسشونم از شماها بهتره....میگم خانوم شمام به ما فرصت بدین من خودم شخصا میام درسو تدریس میکنم....خوبم میکنم....مسلمااا تدریس من بهتر از تدریس اونا نیس</span><br style="color: rgb(51, 153, 153);"><span style="color: rgb(51, 153, 153);">باز کلاس ریخت بهم همینجور نیم ساعت معلمو دست انداختیم....خودمونم حال کردیم.......میگه ایشالا خدا بهتون عقل بده حداقل از نظر اخلاقی درست بشین....هماهنگ شده همه باهم گفتیم </span><span style="color: rgb(153, 0, 0);">آمییییییییییییییییییییییییین</span><br><span style="color: rgb(255, 102, 0);">دبیرمون هنگ کرده بود بیچاره......روی تخته جمله نوشته میگه بخونین....از قبل به دوستام گفته بودم که کشدار بخونین جمله هارو</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">همه شروع کردن به خوندن...."علییییییییییی خواهرش رااااااااااااااااااااااااا بههههههههههه مدرسهههههههههههههه رساندعععععععععع"<br><br></span>معلم</font><img class="tcattdimgresizer" alt="" src="http://millan.net/minimations/smileys/weirdsmiley1.gif" border="0"><br><font size="3">ما</font><img style="" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/yay.gif" alt="Yah" border="0" height="36" width="36"><img alt="" style="" src="http://www.kolobok.us/smiles/icq/yahoo.gif"><img alt="" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/hippie1.gif" border="0" height="31" width="31"><img alt="" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/laugh2.gif" border="0" height="20" width="19"><img alt="" src="http://www.pic4ever.com/images/2uge4p4.gif"><img alt="" src="http://www.pic4ever.com/images/4chsmu1.gif" border="0" height="19" width="29"><br><br><font size="3">علی</font><img alt="" src="http://www.pic4ever.com/images/bliss.gif"><br><br><font size="3">خواهرش</font><img alt="" style="" src="http://www.millan.net/minimations/smileys/hippie8.gif" border="0" height="32" width="41"><br><br><font size="3">ساختمان فعل ها</font><img src="http://www.easyfreesmileys.com/smileys/crying-baby-2.gif"><br><font size="3"><br><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ.ن:همکلاسیان عزیزم ضمن تشکر از بازدیدتون از وبلاگ بنده حقیر باید بگم:</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مگه مرض داری کامنت نمیزاری؟!!!!هان؟</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نترس بابا حالگیری نمیکنم</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نظر بزار و اون شیطونیایی که من یادم رفته بنویسم شما بنویسین این طفل معصوما حال کنن</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مرسی</span></font><img style="color: rgb(255, 0, 0);" alt="" src="http://www.getsmile.com/emoticons/smileys-91853/9971/encore.gif"><img style="color: rgb(255, 0, 0);" alt="" src="http://www.getsmile.com/emoticons/smileys-91853/9971/encore.gif"><img style="color: rgb(255, 0, 0);" alt="" src="http://www.getsmile.com/emoticons/smileys-91853/9971/encore.gif"><img style="color: rgb(255, 0, 0);" alt="" src="http://www.getsmile.com/emoticons/smileys-91853/9971/encore.gif"><img style="color: rgb(255, 0, 0);" alt="" src="http://www.getsmile.com/emoticons/smileys-91853/9971/encore.gif"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="3">دوستون دارم نظر فراموش نشه<br>بایییییییییییی تا بعد<br></font><br><br><br><br><br> text/html 2012-11-26T14:12:41+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda آینده خیالی رشته ها معماری(ابتکار مهندسان آینده ای نه چندان دور) http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/117 <div style="text-align: center;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(153, 102, 51);" size="3">10 میلیون هزینه سفر به خارج از کشور:سواحل هاوایی،پاریس،انگلیس</font><br><br><img alt="http://img.online-dl.com/images/e1228__.jpg" src="http://img.online-dl.com/images/e1228__.jpg"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(0, 0, 0);" size="3">80 میلیون هزینه ماشین برای رفتن به بقالی سر کوچه</font><br><br><img style="width: 422px; height: 315px;" alt="http://img.online-dl.com/images/k7399_.jpg" src="http://img.online-dl.com/images/k7399_.jpg"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(204, 51, 204);" size="3">2 میلیون هزینه لباس های هر ماه</font><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(255, 102, 102);" size="3">3 میلیون هزینه آرایشگاه</font><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);" size="3">1 میلیون هزینه سیستم صوتی ماشین</font><br><br><img src="http://img.online-dl.com/images/b6318__.jpg" alt="b6318__.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px; width: 424px; height: 322px;"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(153, 153, 0);" size="3">3 میلیون&nbsp; هزینه نصب اگزوز زنبوری</font><font style="color: rgb(153, 153, 0);" size="3"><br>(عکسشو پیدا نکردم)</font><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(0, 204, 204);" size="3">7 میلیون هزینه گوشی و ipad</font><br><br><img src="http://img.online-dl.com/images/w1579__.jpg" alt="w1579__.jpg" style="border: 1px dashed #000000; padding: 2px; max-width: 940px;"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(0, 153, 0);" size="3">2000 تومان انجام امور خیریه</font><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);" size="3"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">9</span><span style="color: rgb(255, 102, 0);"> میلیون برای عمل زیبایی بینی</span></font><br style="color: rgb(51, 102, 255);"><br><img src="http://img.online-dl.com/images/h531_.jpg" alt="h531_.jpg" style="border: 1px dashed #000000; padding: 2px; max-width: 940px;"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 255);"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);" size="3">راستی کسی شماره تلفن آقای احمدی نژاد و داره؟!</font><br style="font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);" size="3">میخوام بش بگم در آینده ای نه چندان دور جاشو میگیرم</font><br><br><br><div style="text-align: right;"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">چیزی که تو واقعیت قراره ببینید:</span></font><br style="color: rgb(102, 0, 204);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">&nbsp;600هزار تومان هزینه سفر به تهران توسط هواپیما جهت تفریح</span></font><br style="color: rgb(102, 0, 204);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">7 میلیون هزینه خرید پیکان 48 خوابیده</span></font><br style="color: rgb(102, 0, 204);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">100 هزار تومان هزینه لباس هر سال</span></font><br style="color: rgb(102, 0, 204);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">آرایشگاه چیه دیگه؟!!اه اه اه(عواقب درآمد کم)</span></font><br style="color: rgb(102, 0, 204);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">رادیوی همسایه بغلیمونو قرض میگیریم میزاریم ماشین اونم میشه سیستم صوتی</span></font><br style="color: rgb(102, 0, 204);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">گوشیم که همین نوکیا های سیاه سفید از سرمونم زیادیه</span></font><br style="color: rgb(102, 0, 204);"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">عمل زیبایی بینی؟!گور بابای هر چی زیبایی هست</span></font><br><br><font size="3"><br style="color: rgb(51, 102, 102);"></font><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 102, 102);">پ.ن:دوستای گلم این پست مربوط به رشته ی تحصیلی منو دوستام هست</span></font><br style="color: rgb(51, 102, 102);"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 102, 102);">آینده ای که ما انتظارشو داریم و آینده ای که در انتظار ماست</span></font><br style="color: rgb(51, 102, 102);"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 102, 102);">این پستوخودمون ابتکار به خرج دادیم</span></font><br></div></div></div> text/html 2012-11-25T07:32:10+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda من چیزی نمیگم خودتون ببینید... http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/116 <div style="text-align: center;"><font size="4"><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 580px; height: 324px;" alt="http://img.online-dl.com/images/b5441_201211241098.jpg" src="http://img.online-dl.com/images/b5441_201211241098.jpg"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br>دیروز برای کمک رفتیم خونه یکی از دوستام که قرار بود غذا نذری بدن<br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4">چند مین مونده بود تا غذاهارو بدن اومدم ببینم اوضاع و احوال بیرون از چه قراریه<br></font><font size="4">ماشالا جمعیت میگماااااااااااااااااااااااا<br></font><font size="4">تو این گیر و دار نوشته پشت این ماشین توجه مو جلب کرد<br></font><font size="4">.</font><br></div><font size="4">.<br>.<br>مثلا صاحب این ماشین داره ابراز عشق میکنه نسبت به امام حسین<br>نمیدونه که نه تنها ابراز عشق نیست بلکه نشانه ی شخصیتشه<br>البته این نظر شخصیه من بود<br>.<br>.<br>.<br>هرچی هم بود بالاخره منو دوستامو اونروز کلی خندوند آخه صاحب ماشین 1 جورایی با نوشته پشت ماشین تطابق داشت<br><br><span style="color: rgb(102, 0, 204);">شما نظرتون چیه؟</span></font><br style="color: rgb(102, 0, 204);"></div><br> text/html 2012-11-24T16:10:50+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda نظر سنجی=ساقه کرفس http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/115 <div style="text-align: center; color: rgb(204, 102, 204);"><font size="4">به نظرم نظر سنجی بغل وبلاگ نقش<span style="color: rgb(0, 153, 0);"> ساقه ی کرفس</span>و اینجا ایفا میکنه </font><br><font style="color: rgb(51, 102, 255);" size="4">حداقل این یکی نقششو به جا داره ایفا میکنه</font><font size="4"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">(جای شکر هست واقعا)</span></font><br><font style="color: rgb(204, 102, 0);" size="4">نه تو رو خدا زحمت نکش</font><br><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="4">نه آخه راضی به زحمتت نیستم</font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4">خجالتم خوب چیزیه</font><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4">ها</font><br><br><br><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 483px; height: 494px;" alt="http://img.online-dl.com/images/y55_babies_that_are_piss.jpg" src="http://img.online-dl.com/images/y55_babies_that_are_piss.jpg"><br></div> text/html 2012-11-22T10:12:30+01:00 lovelygirladmh.mihanblog.com ayda شهادت سرور عالم رو خدمت همتون تسلیت میگم http://lovelygirladmh.mihanblog.com/post/114 <p style="text-align: center; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="4">تا قیامت ز قیام تو قیامت برپاست</font></p> <p style="text-align: center; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="4">از قیام تو پیام تو عیان است هنوز</font></p> <p style="text-align: center; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="4">همه ماه است محرم ، همه جا کرب و بلاست</font></p> <p style="text-align: center; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="4">در جهان موج جهاد تو روان است هنوز . . .</font></p><span class="st"><span class="f"></span><span style="font-weight: bold;" dir="rtl"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);">فرا رسیدن ماه </span><em style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);">محرم</em><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);"> ، ماه شهادت سرور عالم آقا امام حسین (ع) را به تمام شیعیان </span><em style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);">تسلیت</em><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 51, 0);"> عرض میکنم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 102, 0);">امیدوارم که حالتون خوب باشه</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 102, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 102, 0);">1 معذرت خواهی بدهکارم بابت اینکه دسترسی به نت نداشتم و نتونستم بیام وبمو آپ کنم و به وبای خوشملتون سر بزنم</span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 51, 102);">تو این مدت که نتونستم بیام و شیطونیامو براتون تعریف کنم دلم پره از حرف</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 51, 102);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 51, 102);">دیگه معلما از دستمون دغ کردن....3 نفری مدرسه رو زیرو رو میکنیم....تو مدرسه معروف شدیم....سوما جرئت نمیکنن بهمون بگن بالا چشتون ابرو</span></font></span></span><img src="http://www.freesmile.ir/smiles/46162_gholi_chomagh.gif" alt="46162_gholi_chomagh.gif" style="border-style: none; color: rgb(102, 51, 102); font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;" class="st"><span dir="rtl"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 51, 102);">(خخخخخخخخخ)</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 51, 102);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 51, 102);">میبینین چه خبره؟!</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 51, 102);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 51, 102);">سر کلاس وقتی معلم یکی حرصمون میده ما 10 تا حرصش میدیم</span></font></span></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" class="st"><span dir="rtl"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چن روز پیش سر کلاس آمادگی دفاعی دبیرمون زیاد آیه یاسین میخوندو چپ و راست حرف میزد منم که زیاد حوصله این کارارو ندارم</span></font></span></span><img style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" src="http://s.rimg.info/d57883a434872f45cef03c5046ac1fda.gif" border="0"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" class="st"><span dir="rtl"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">(اصلا تو طبیعت من چیزی به نام سکوت وجود نداره باید همیشه جنب و جوش داشته باشم و زهرمو جایی بریزم..چه برسه به اینکه بشینم و به حرفاش گوش بدم</span></font></span></span><img style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" class="inlineimg" title="2 37" src="http://www.forum.98ia.com/images/smilies/2/-2-37-.gif" border="0"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" class="st"><span dir="rtl"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">)از اونجاییم که دبیرمون به سرو صدا حساسیت داره </span></font></span></span><img style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" src="http://oshelam.persiangig.com/image/new_folder/bntfdujmz8ll05uashgv.gif"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" class="st"><span dir="rtl"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بد ندیدم حساسیتشو تشدید کنم...3 تایی شروع کردیم د ماغامونو کشیدن...با ریتم آهنگ "دیو چو بیرون رود &nbsp; &nbsp; &nbsp; فرشته در آید"دماغامونو میکشیدیم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جاتون خالی درسته کمی چندش آور بود ولی کلی کیف کردیم....مام انگار نه انگار(خودمون از کار خودمون غش کرده بودیم</span></font></span></span><img style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" alt="ROTFL" src="http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_11_6.gif" border="0" height="44" width="60"><span style="font-weight: bold;" class="st"><span dir="rtl"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">)...همون روز 2-3 تا منفی گرفتیم و کلیم حال کردیم ولی بازم کوتاه نیومدیم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 102, 0);">میگم ما امسال تو درسا هم نجدید نیاریم تو انظباط 100*100 تجدید میاریم....اونوقت مجبوریم بمونیم واسه شهریور....اگه شهریور هم تجدید بیاریم میمونیم دی.....باز اگه تجدید بیاریم اونوقت باید بریم بزرگسالان</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 102, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(204, 102, 0);">.......................................................................................</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);">این چند شب محرمو که بیرون میرمو شاه حسینارو میبینم حسودیم میشه واسه پسرا.....تو حسرت موندم 1 بار طبل بگیرم دستم وسط اون همه جمعیت طبل بزنم:</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);">دیروز زنگ سوم که زنگ نمازمون بود و 30 مین تفریح داشتیم رفتیم حیاط....برامون نوار نوحه باز کرده بودنو صداش تو کل مدرسه میومد</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);">5 نفر بودیم...صف کشیدیم و سینه زنون دور حیاط مدرسه دسته رفتیم هر کیرو که میدیدیم دعوت به همکاری میکردیم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);">نگو این طفلکیا هم مثه من عقده داشتن و منتظر 1 اشاره بودن.....5 نفر بودیم شدیم 200 نفر</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 102);">شاید باورتون نشه ولی واقعیته</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 204);">همه همسایه ها جمع شده بودنو داشتن مارو دید میزدن(حالا میگین حتما دیونه ایم...نه به جون خودم دیوونه نیستیم...کمی زیادی شیطونیم)</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 0);">من خودم شخصا طبل میزدم...یکی از دوستام شده بود سر دسته...یکی مثلا داشت 4 چرخ چراغای دسته رو هل میداد......خلاصه هر کی 1 کاری میکرد</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 0);">معلما و ناظما و مدیرمون جمع شده بودنو مارو نگا میکردن...یکی دوتا هم نبودیم که بخوان از انظباطمون کم کنن 200 نفر بودیم ...کودومو کم کنن کودوم بمونه!!</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 0);">واقعا دیدنی بود.......خلاصه خوشحالم که موجبات خنده 200 تا عقده ای رو فراهم کردم...نیم ساعت همینجوری ادامه دادیمو بعدشم رفتیم سر کلاسامون</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 204, 204);">جدا اگه کارامونو از نزدیک ببینین میگین دیوونه ایم <br>اینم از آپم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 0);">اگه سرتونو به درد آوردم میبخشید</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 0);">نهایت تشکرو دارم از اونایی که لطف میکنن مطلبو تا آخر میخونن بعد نظر میدن</span></font></span></span><img style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;" alt="give_heart.gif" src="http://www.kolobok.us/smiles/he_and_she/give_heart.gif"><span style="font-weight: bold;" class="st"><span dir="rtl"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 102, 0);"></span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">راستی بازگشت دوست عزیزمون امیر مدیر وبلاگ littelboy رو به جمعمون تبریک میگم</span></font></span></span><img style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" src="http://www.postsmile.net/img/28/2817.gif" border="0" hspace="5" vspace="5"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;" class="st"><span dir="rtl"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مواظب خودتون باشین</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font></span></span><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);" class="st"><span dir="rtl"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بای بای</span></font></span></span><img style="color: rgb(51, 204, 0);" alt="Heart Glasses" src="http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_3_9.gif" border="0"><br style="color: rgb(51, 204, 0);"></div><span class="st"><span dir="rtl"><br style="color: rgb(51, 204, 0); font-weight: bold;"><br></span></span> <p style="text-align: center;"><br></p>